Високо концентриран течен листен тор, съдържащ разтворими и усвоими за растенията сяра и азот. С бързо и удължено хранително действие. ЕО тор.
ЯраТера КРИСТАЛОН жълт. Формулация с високо съдържание на фосфор, подходяща за третиране на разсади и за стартиране на културите в началото на вегетацията. Съдържа...
ЯраТера КРИСТАЛОН лилав формула подобряваща вегетативният растеж и нарастването на плодовете. Подходящ за култури на почви, добре запасени с калий и предпочитащи хранителна среда...
Водоразтворим калциев нитрат за листно подхранване, хидропоника и фертигация. Най-доброто защитно средство срещу калциев недостиг. Никой друг минерален тор няма подобно действие. Калциевият нитрат...
Високо концентриран азотно-фосфорен, безбаластен водоразтворим минерален тор. Подходящ за фертигация, хидропоника и листно приложение. ЕО тор.
Водоразтворим калиев сулфат - подходящ за фертигация, хидропоника и листно приложение. Високо концентриран калиево-серен тор. Подходящ за всички култури с високи потребности за хранене...
ЯраТера КРИСТАЛОН лазур Стандартната формулация за подобряване на вегетативния растеж и плодообразуване. При овощни дървета, ягодоплодни, зеленчуци, саксийни цветя, за рязан цвят и декоративни...