Калиев сулфат

Калиев сулфат калий (К2O) 50 % и сяра (SO3) – 45 %.

Напълно разтворим във вода, поради което хранителните елементи калий и сяра са директно усвоими за растенията.  Практически безхлорен тор (max 1% Cl) и затова е идеален източник на калий за чувствителни на хлор култури.  Има нисък индекс на засоляване в сравнение с други калиеви торове, поради което е особено подходящ за торене на доходоносни специални култури и при интензивно отглеждане на културите.  Природен продукт, тъй като се получава от естествени суровини.  Не е хигроскопичен и затова се съхранява добре.  Съдържащите се в калиевия сулфат хранителни елементи – калий и сяра са решаващи фактори за повишаване на качеството. Те играят основна роля в обмяната на веществата в растенията, като например синтез на захари и скорбяла, образуване на белтъчини, транспорт на асимилати и активиране на ензимите.  Торените с калиев сулфат плодове и зеленчуци получават по-добро оцветяване. Съдържанието на захари се увеличава, а ароматът се усилва. Плодовете стават попривлекателни за потребителите.  Калиевият сулфат повишава здравината на растителните тъкани при плодовете и зеленчуците, с което се подобрява съхраняемоста и транспортабилноста им, както и пригодноста за преработвателност и консервиране.  Калиевият сулфат подобрява външните качества на тютюна, като големина на листата и повишава устойчивостта на заболявания. Ниското съдържание на хлор  осигурява по-висока горяемост на тютюна.  

*ПРИМЕРНИ НОРМИ ЗА ТОРЕНЕ С КАЛИЕВ СУЛФАТ: Краставици – 20-24 кг/дка Картофи – 24-36 кг/дка Лук – 24-30 кг/дка Фасул – 18-22 кг/дка Тютюн Ориенталски  – 14-18 кг/дка Тютюн Вирджиния – 20-24 кг/дка Тютюн Бърлей – 26-32 кг/дка Памук – 16-18 кг/дка Ягодоплодни – 12-20 кг/дка Лоза – 16-22 кг/дка

*Това са примерни норми за торене с калиев сулфат, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: K+S Minerals and Agriculture GmbH