KWS 2370-снимка

КWS 2370

Ранният шампион

FAO 260, третиран с REDIGO M

Характеристика на хибрида

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага4
Начално развитие5
Височина на растението4
Царевица за силаж2
Добив зелена маса2
Добив сухо вещество3

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Ustilago maidis4
Helminthosporium turcicum5
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Гъстота на сеитбаза зърно6700 – 7200
Брой редове в кочан14 – 16