KWS Hillico-снимка

ХИЛИКО

Хибрид за реколта без загуби

Характеристика на хибрида

Предимства

25.08. - 20.09.

ОПТИМАЛЕН СРОК ЗА СЕИТБА

30 - 40 растения/м

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ВСИЧКИ ТИПОВЕ ПОЧВА