KWS Капитолис-снимки

КАПИТОЛИС

Ново измерение на добива в сухи условия

FAO 380, INITIO третиране

Характеристика на хибрида

Предимства

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага4
Начално развитие5
Височина на растението4
Царевица за силаж2
Добив зелена маса3
Добив сухо вещество3

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Ustilago maidis4
Helminthosporium turcicum4
Fusarium spp5
Стъблено полягане4

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Гъстота на сеитба за зърно6500 – 7000
Брой редове в кочан16 – 18