Еста Кизерит

Гранулиран тор за почвено приложение.

ЕО тор.

Съдържание:

Магнезий – MgO – 25 %

Сяра – SО3 – 50 %

Еста Кизерит е качествен магнезиево-серен тор. Предназначен за набавяне на сяра и магнезий, при производството на интензивни култури, за постигане на висок добив и качество. Съдържа хранителните елементи магнезий и сяра, в лесноусвоима за растенията форма, напълно разтворими във вода. Сярата и магнезият действат в синергизъм. В съвременното земеделие, торенето със сяра е незаменимо и неизбежно условие, необходимо за получаване на оптимални резултати от земеделските култури. Еста Кизерит е подходящ за различни почвени типове, независимо от почвената реакция. При избора на магнезий съдържащи торове, е особено важно да се обърне внимание на разтворимостта и усвоимостта на магнезият в тях, защото именно това определя тяхната ефективност. Подходящ е за земеделци, които искат да приложат сярното торене, отделно от азотното торене. Удобен е за големи стопанства, които искат за кратко време, да наторят с по-големи количества магнезий и сяра. Сярата е в сулфатна форма, това е формата, в която растенията усвояват сярата. Еста Кизерит ни дава бързо действащи магнезий и сяра, но същевременно и трайно храни културата, като запасява почвата с тези хранителни елементи. Еста Кизерит може да се ползва при всички типове земеделски култури – полски, овощни, ягодоплодни, зеленчуци, окрасни, разсадници и други. Еста Кизерит е рН неутрален и не вкислява почвата. Може да се ползва на леки, песъчливи и кисели почви, обикновено това са почвите с ниско съдържание на магнезий.

*Еста Кизерит се добива от природни източници и е подходящ за екологично и биологично земеделие.

Еста Кизерит е гарантирано:

– 100 % разтворим

– 100 % усвоим от растенията

– 100 % допринася за повишението на количеството и качеството на вашият добив

Ако искате да получавате по-високи добиви, за да е успешен вашият бизнес, трябва да заложите на качествени продукти, съдържащи високо ефективни хранителни елементи. Ползването на Еста Кизерит ви спестява време и ви дава възможност да получите максималният възможен добив от земеделските култури. Еста Кизерит е уникален във всяко едно отношение. Многобройни опити са доказали, че магнезият в Еста Кизерит е много по-ефективен и усвоим от магнезият в други торови продукти на пазара. Перфектният естествен източник на магнезий и сяра за всяка култура. Добавянето на Еста Кизерит в схемата за торене на земеделските култури повишава качеството им. Еста Кизерит оптимизира, балансира и прави по-ефективно торенето и храненето с другите хранителни елементи – азот, фосфор и калий. Еста Кизерит ни дава свободата и удобството на гъвкавата употреба (можем да го ползваме, когато решим през цялата календарна година – пролетта, лятото, есента или зимата). Климатичните  условия, които могат да бъдат проблем за приложението на други торове, не влияят на приложението и на ефекта от Еста Кизерит.  Еста Кизерит предпазва растенията ни от повреди от измръзване и горещини. Много фактори може да окажат негативно влияние върху добива, например климатичните условия (засушаване, ниски температури и др.). Еста Кизерит подобрява устойчивостта на растенията на стрес. Растения с дефицит на магнезий са по-чувствителни на високи температури, измръзване и на слънчеви пригори. Недостига на магнезий води до затрудняване на усвояването на хранителните вещества и водата от корените на растението, ограничава се растежа и обема на корените, намалява се транспорта на  въглехидрати и те се натрупват в някой органи на растението, получава се фото-оксидация, хлорози и некрози. Еста Кизерит подобрява растежа на корените и цялото растение. Липсата на магнезий води до намален растеж на корените, листата и леторастите. Еста Кизерит повишава добива от земеделските култури (допринася за напълването на кочана на царевицата, класа на пшеницата, метлицата на ориза, едрината и наливането на зърното при всички зърнени култури, наедряването на плодовете, клубените, кореноплодите и др.). Магнезият е необходим за транспорта на въглехидрати. Въглехидратите са източник на енергия, те са суровина за производството на скорбяла и целулоза. При зърнените култури още с образуването на зърното, магнезият започва да се придвижва от зелените части на растението към класа. Магнезият е много важен за едрината на зърното. Недостига на магнезий намалява ефективността на фотосинтезата. Недостига на сяра води до подтискане на метаболизма на протеините. Еста Кизерит повишава ефективността на азотното  и фосфорното торене. Магнезият подобрява усвояването на фосфатите и транспорта им в растението.

Кога е подходящо да прилагаме Еста Кизерит:

Кореноплодните (захарно и кръмно цвекло), картофите, зеленчуците (лук, чесън, аспержи, червено главесто зеле, зелено главесто зеле, карфиол, броколи, магданоз, спанак, домати, моркови, грах, фасул, краставици, пипер и др.), подправките (магданоз, копър, босилек и др.) маслодайните култури, рапицата, овощните и житните култури, имат високи изисквания към храненето с магнезий и сяра. Двата хранителни елемента – магнезий и сяра, се допълват взаимно и подобряват ефективността на азотното торене. Повишават съдържанието на протеини в зърното. Подобряват качеството на продукцията от маслодайните култури, увеличава се съдържанието на витамини, протеини и мазнини.

Качествените му гранули на Еста Кизерит се разпръскват изключително добре (в зависимост от техниката от 36 м до 48 м). Еста Кизерит е подходящ за балансиращо торене на почви с високо съдържание на калций и калий. Еста Кизерит допринася за намаляването на конкуренцията между трита хранителни елемента (магнезий, калий и калций).

Бързо растящите култури, които натрупват голяма био-маса за кратък период от време, са особено чувствителни към недостига на сяра и магнезий. Такива са много плодове и зеленчуци. Торенето с магнезий и сяра води до балансиране на съдържанието на киселини и захари в плодовете, това подобрява качеството, вкусовите им качества, както и съхраняемостта им. Торенето с магнезий и сяра подобрява аромата и оцветяването на плодовете и повишава едрината им. Недостига на магнезий при овощните води до междужилкова хлороза по листата, на по-късен етап преминава в некроза. Ябълките и черешите имат високи изисквания към торенето със сяра. Ябълките, крушите, сливите и кайсиите са чувствителни на  недостиг на магнезий. Сярата е важна за синтеза на ароматните вещества, които формират аромата на лука, чесъна, синапа за производството на горчица и други. Магнезият е много важен за производството на грозде за вино. Магнезият е необходим за натрупването на захари и за аромата на гроздето. Магнезият подобрява фитосанитарното състояние на гроздето. Дефицита на магнезий понижава качеството на гроздето и на виното получено от него. При нарушен баланс между калиевото и магнезиевото торене, се увеличава повредата гниене на гроздовите чепки. При недостиг на магнезий по листата се проявява междужилкова хлороза, оцветена в жълто или в червено, по-късно преминава в некроза и листата окапват преждевременно.

Торенето с магнезий и сяра повишава добива и качеството на картофите. Картофите са чувствителни на недостиг на магнезий, затова е важно магнезият да се включи в програмата им за торене. Недостига на магнезий при картофите, води до инхибиране на синтеза на протеините, което води до несъразмерно натрупване на нитрати в клубените. Растежът е затормозен, пада добива и качеството на продукцията.

Рапицата има нужда от най-големи количества магнезий във фазата на образуване и растеж на шушулките. Тъй като синтеза на мазнини играе важна роля в процеса на формиране и напълване на шушулките. Недостига на магнезий при рапицата, води до междужилкова хлороза (първо оцветяването е светло зелено до жълто,а по-късно червено-кафяво), листата се завиват надолу. Недостига на сяра при рапицата може да се прояви още при младите растения през есента, листата придобиват форма на лъжичка, появява се хлороза, която започва от краищата на листата. По-късните симптоми на недостиг на сяра са намален брой цветове и шушулки, деформирани цветове и шушулки, венчелистчетата издребняват и избледняват, в шушулките се образуват по-малко на брой и по-дребни бобчета. Усвояването на сяра от рапицата, протича успоредно с усвояването на магнезият. Недостига на сяра води до драстично спадане на добива от рапица (до 75 %).

При зърнените култури недостига на магнезий и сяра, води до повишаване на  чувствителността на стрес, намаляване на добива и падане на качеството. Дефицита на магнезий се проявява по листата, като междужилкова хлороза, която преминава в некроза. Недостига на сяра води до намалена ефективност на азотното торене. При дефицит на сяра растенията остават по-дребни, листата стават по-светло зелени, а на по-късен етап пожълтяват.

При бобовите култури торенето с магнезий и сяра, води до повишаване на добива и качеството и до увеличаване на съдържание на протеини в бобовете. Сярата е необходима за синтеза на сяра съдържащите аминокиселини и участва в синтеза на протеини. Сярата е съставка на витамин В1, това е важно за зърнените и бобовите култури.

При маслодайните култури (слънчоглед и др.) торенето с магнезий и сяра увеличава добива и съдържанието на олио в продукцията. Сярата играе важна роля в синтеза на мазнини.

При цвеклото торенето с магнезий и сяра повишава добива и съдържанието на захари в кореноплодите.

Недостига на магнезий при декоративните иглолистни култури, води до пожълтяване на игличките от по-ниските етажи на храстите и дърветата. При напредване на недостига игличките изсъхват и опадват. При тези видове е много важен баласът между калиевото и магнезиевото хранене. Комплексното и съобразено торене е важно за развитието на красиви, добре разклонени и здрави иглолистни култури.

Дори и при добра запасеност на почвата с магнезий, корените на растението може да не го усвоят в достатъчни количества. Причините биха могли да бъдат най-различни, като конкуренция с други хранителни елементи, като калий и калций. Торене с течен УАН, течен животински тор, карбамид и други, може да намалят усвоимостта на магнезият в почвата. Неблагоприятните климатични условия (студено време, преовлажняване, засушаване и др.), също може да затруднят усвояването на магнезият от корените на растението. След сурови зими довели до по-голяма загуба на листна маса от растенията (резултат от измръзване на растенията), подхранването с Еста Кизерит ще подпомогне по-бързото възстановяване на растенията и развитието на новата листна маса. Динамиката на сярата в почвата наподобява тази на азота, но има и различия. Обилни и продължителни дъждове, може да доведат до недостиг на сяра. При технологии с минимални или липсващи обработки, торенето със сяра е наложително.

Магнезият е част от хлорофила, даващ зеленият цвят на растенията. Доброто хранене с магнезий е особено важно за качеството на листните зеленчуци (спанак, салати и др.), подправките (магданоз, босилек, дивисил, копър и др.), краставиците, фасула, грахът и други. Тъй като магнезият регулира много ензими важни за метаболизма на растението, той е много важен за качеството на зеленчуците (аромат, вкус, оцветяване и др.). Намалява натрупването на нитрати в листните зеленчуци, което е важно за покриване на стандартите.

Роля на магнезият:

Магнезият има важна роля във фотосинтезата, синтеза на протеини и активирането на някой ензими. Необходим е за метаболизма на въглехидратите.

Роля на сярата:

Участва в синтеза на аминокиселини, протеини и мазнини (включително и ароматни масла). Подобрява усвояването на азота и ефективността на азотното торене. Участва в синтеза на фитоалексини и глутатион, които защитават растенията от болести и вредители. Глутатиона е антиоксидант, който стимулира имунната система на растенията, хората и животните и ги предпазва от преждевременно стареене. Сярата води до повишаване на добива и качеството на земеделските култури.

**Примерни норми на торене с Кизерит:

За повечето земеделски култури са подходящи следните норми на торене:

При слаба запасеност – 20-30 кг/дка.

При добра запасеност – 10-12 кг/дка

По култури:

Рапица – 10-20 кг/дка

Зърнени култури (пшеница, ечемик и др.) – 10-15 кг/дка

Царевица – 15-30 кг/дка

Захарно цвекло – 20-40 кг/дка

Картофи – 10-15 кг/дка

Овощни култури (ябълки, круши и др.) – 15-30 кг/дка

Иглолистни декоративни видове – 15-30 кг/дка

Зеленчуци – 10-25 кг/дка

Карфиол – 10-14 кг/дка

Броколи – 12-16 кг/дка

Китайско зеле – 15-20 кг/дка

Савойско зеле – 8-12 кг/дка

Къдраво зеле – 12-16 кг/дка

Алабаш – 6-10 кг/дка

Брюкселско зеле – 6-10 кг/дка

Червено главесто зеле – 15-20 кг/дка

Бяло главесто зеле – 10-20 кг/дка

Копър – 8-12 кг/дка

Целина – 10-14 кг/дка

Морков – 8-12 кг/дка

Червена ряпа – 4-6 кг/дка

Репичка – 15-20 кг/дка

Червено цвекло – 10-14 кг/дка

Магданоз – 6-12 кг/дка

Ендивия – 6-12 кг/дка

Белгийска ендивия 15-20 кг/дка

Кълнова салата – 30-40 кг/дка

Маруля – 6-8 кг/дка

Спанак – 8-14 кг/дка

Краставица – 20-32 кг/дка

Домат – 15-22 кг/дка

Тиквички – 8-16 кг/дка

Фасул – 5-10 кг/дка

Грах – 4 кг/дка

Лук – 5-10 кг/дка

Праз – 6-12 кг/дка

Аспержи – 5-10 кг/дка

**Това са примерни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти. Най-добре е препоръките за торене, да се направят след съобразяване на много показатели, като сортови особености, почвено-климатични условия, технология и други.

*Биологичното (екологичното) земеделие се стреми, да постигне пълно рециклиране на хранителните вещества, при производството на земеделската продукция. Това е невъзможно, тъй като загубите на хранителни вещества при земеделското производството са неизбежни, хранителните вещества се изнасят с готовата продукция. Земеделската продукция е предназначена за преработка в индустрията, като суровина за други производства или за директна консумация от хората и животните. Затова международната Федерация за Органично Земеделие (IFOAM) позволява на фермерите да ползват някой органични и минерални торове. Тези разрешени торови продукти подпомагат фермерите с биологично (екологично) производство да попълнят загубите на хранителни вещества в почвата. Ако не го правим това ще бъде разрушително за почвеното плодородие.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: K+S Minerals and Agriculture GmbH