Furious - снимка

FURIOUS CLP

Clearfield®Plus технология

Още предимства

Техническо описание

Добивен потенциал5/5
Съдържание на масло в семката4/5
Устойчивост на полягане4/5
Устойчивост на МанаМ3
Устойчивост на Фома4/5
Устойчивост на Фомопсис4/5
Устойчивост на Синя киткаА/Е
Подходящ за сухи и песъчливи почви4/5
Подходящ при влажни и студени почви3/5
Сеитбена норма семена/дка5600-6100