Krista Mag-снимка

KRISTA MAG (Магнезиев нитрат)

ЕО тор.

Съдържа напълно разтворим във вода нитратен азот и магнезий. KRISTA MAG се разтваря лесно във вода без никакъв остатък. Може да се прилага за торене с хидропоника, фертигация, дъждовални системи и други видове системи за напояване.

Съдържание:

Азот – 11 % (N) – нитратен азот – 11 % (NO3)

Магнезий – 15 % (MgO)

Нитратният азот е бързо усвоим от растенията. Азота е необходим за синтеза на аминокиселините, хлорофила, протеините, нуклеиновите киселини (ДНК и РНК). При недостиг на азот се ограничава растежа и добива пада значително. Магнезият е важен за балансираното торене на интензивните култури. Магнезият, калият и калцият са в конкурентни взаимоотношения. Недостига на магнезий води до намаляване на добива и качеството на земеделските култури. Магнезият е важен за изграждането на хлорофила, за фотосинтезата, за усвояването на фосфора (фосфатният метаболизъм), за дишането, за активиране на ензимни системи и за други важни процеси в растителният организъм, като синтеза и транспорта на захарите. KRISTA MAG (магнезиевият нитрат) е смесим с почти всички разтворими торове. Напълно чист и качествен продукт, не съдържа хлор, натрий, тежки метали и други примеси. Разтворимост при 20 градуса Целзий – 700 г/л вода, ЕС 1г/л вода при 25 градуса Целзий – 0.88 mS/cm, pH при 10 % разтвор – рН 6.5.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB.