KWS Peplum - снимка

KWS ПЕПЛУМ

Силен и здрав до жътва

Характеристики

Добиви и качествени параметри от малки тестови полета 2021

Добив

933 – 1031 кг/дка

Съдържание суров протеин

13,70% – 14,00%

Добив мокър глутен

27,30% – 28,20%

Сеитбена норма

350 – 500 кълняеми семена/м2

Изкласяване7/9
Цъфтеж7/9
Височина на растението6/9
Зимоустойчивост8/9
Полягане9/9
Брашнеста мана7/9
Фузариоза по класа8/9
Септория по листата7/9
Drechlera tritici rep.7/9
Жълта ръжда8/9
Кафява ръжда8/9
Зърна/Клас9/9
Хектолитрово тегло8/9
Добив зърно9/9
Добив мокър глутен8/9
Съдържание на суров протеин8/9
Ранна сеитба8/9
Нормална сеитба9/9
Късна сеитба7/9