KWS Акустика-снимки

KWS АКУСТИКА

Живот без стрес

FAO 370, INITIO третиране

Характеристика на хибрида

Предимства

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага4
Начално развитие5
Височина на растението5
Царевица за силаж2
Добив зелена маса3
Добив сухо вещество3

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Ustilago maidis5
Helminthosporium turcicum4
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Гъстота на сеитбаза зърно6300 – 7000
Брой редове в кочан16 – 18