KWS Gordon-снимка

KWS CYRILL CL

Нова генетика за високи добиви в Clearfield технологията

Характеристика на хибрида

Предимства

25.08. - 20.09.

ОПТИМАЛЕН СРОК ЗА СЕИТБА

30 - 40 растения/м

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ВСИЧКИ ТИПОВЕ ПОЧВА