KWS Eternal-снимка

KWS ЕТЕРНЕЛ

Високо съотношение между качество и добив

Характеристики

Добиви и качествени параметри от малки тестови полета 2020

Добив

от 763 – 827 кг/дка

Съдържание суров протеин

15,20% – 16,20%

Добив мокър глутен

38,20% – 41,60%

Сеитбена норма

380 – 550 кълняеми семена/м2

Изкласяване7/9
Цъфтеж6/9
Височина на растението6/9
Зимоустойчивост8/9
Полягане9/9
Брашнеста мана7/9
Фузариоза по класа8/9
Септория по листата7/9
Пречупване на стъблото9/9
Drechlera tritici rep.7/9
Жълта ръжда8/9
Кафява ръжда8/9
Зърна/Клас8/9
Хектолитрово тегло8/9
Добив зърно8/9
Добив мокър глутен7/9
Съдържание на суров протеин7/9
Монокултура8/9
Предшественик царевица8/9
Ранна сеитба8/9
Нормална сеитба9/9
Късна сеитба6/9