KWS Кашмир-снимка

KWS КАШМИР

Повелителят на сушата

FAO 360, INITIO третиране

Характеристика на хибрида

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага5
Начално развитие5
Височина на растението4
Царевица за силаж2
Добив зелена маса3
Добив сухо вещество3

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Ustilago maidis4
Helminthosporium turcicum5
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Гъстота на сеитба за зърно6500 – 7000
Брой редове в кочан16 – 18