KWS Sfera-снимка

KWS СФЕРА

Идеалното съчетание между добив и качество

Характеристики

Добиви и качествени параметри от малки тестови полета 2021

Добив

882 – 1024 кг/дка

Съдържание суров протеин

14,30% – 14,70%

Добив мокър глутен

28,30% – 28,60%

Сеитбена норма

380 – 520 кълняеми семена/м2

Изкласяване6/9
Цъфтеж6/9
Височина на растението8/9
Зимоустойчивост8/9
Полягане7/9
Брашнеста мана7/9
Фузариоза по класа8/9
Септория по листата7/9
Drechlera tritici rep.7/9
Жълта ръжда8/9
Кафява ръжда8/9
Зърна/Клас9/9
Хектолитрово тегло8/9
Добив зърно9/9
Добив мокър глутен8/9
Съдържание на суров протеин7/9
Ранна сеитба8/9
Нормална сеитба9/9
Късна сеитба7/9