KWS УЛТИМ

Една фантастична пшеница

Характеристики

Добиви и качествени параметри от малки тестови полета 2020

Добив

795 – 837 кг/дка

Съдържание суров протеин

14,70% – 15,20%

Добив мокър глутен

36,30% – 37,50%

Сеитбена норма

380 – 550 кълняеми семена/м2

Изкласяване5/9
Цъфтеж5/9
Височина на растението5/9
Зимоустойчивост8/9
Полягане9/9
Брашнеста мана7/9
Фузариоза по класа7/9
Септория по листата7/9
Пречупване на стъблото9/9
Drechlera tritici rep.7/9
Жълта ръжда7/9
Кафява ръжда7/9
Зърна/Клас9/9
Хектолитрово тегло8/9
Добив зърно9/9
Добив мокър глутен6/9
Съдържание на суров протеин6/9
Монокултура8/9
Предшественик царевица8/9
Ранна сеитба8/9
Нормална сеитба9/9
Късна сеитба7/9