Nutridin KaliKalc - снимка

НУТРИДИН КалиКалц

Азот, калий (5-0-17) с калций и магнезий. Лесен за разтваряне – ефервесцентен продукт. Балансира нуждите на растението, като избягва дисбаланса от конкурентните отношения на калият, калцият и магнезият. Подпомага изграждането на корените и на митохондриите – клетъчните енергийни фабрики. Подобрява вкуса и качеството на плодовете, увеличава средният им размер и тегло, стандартизира ги, подобрява стабилността и твърдостта на пулпата им.

СЪСТАВ

Общ азот (N)                                                  5%

Нитратен азот (N)                                           5%

Калиев окис (K2O) разтворим във вода          17%

Калциев окис (CaO) разтворим във вода       14%

Магнезиев окис (MgO) разтворим във вода    2%

Желязо (Fe) EDTA разтворимо във вода        0.1%

Диапазон на стабилност на хелатираната фракция pH pH 2-10

НУТРИДИН КалиКалц съдържа висока и ефективна концентрация на калий и калций, характеризираща се с пълно и бързо усвояване от растенията. НУТРИДИН КалиКалц намалява ограничителният ефект от дисбаланса с други хранителни елементи, като азот и фосфор, който се появява в определени фенологични фази на културите. Калцият има основна роля за запазването на плодовете икачествената им консистенция, интензифицира и подобрява органолептичните характеристики, подобрява аромата, повишава средното тегло, интегритета и здравината на пулпата. От друга страна, елемента калий, работи в посока подобряване на качеството на реколтата, увеличавайки захарите и играе основна роля във водният баланс на растенията чрез по-ефективното регулиране на устицата.

 ✓Балансира нуждите на растението, като избягва дисбаланса от конкурентните отношения на калият, калцият и магнезият.

✓ Подпомага изграждането на корените и на митохондриите – клетъчните енергийни фабрики.

✓ Играе роля за опазването, здравината и качеството на плодовете.

✓Подобрява вкуса и качеството на плодовете, увеличава средният им размер и тегло, стандартизира ги, подобрява стабилността и твърдостта на пулпата им.

Възможно е да се наблюдават симптоми на хранителен дефицит при земеделските култури, дори когато има достатъчна концентрация на хранителни вещества в почвата, в следствие на хранителни антагонизми.

K, Ca и Mg имат сходни свойства, затова се усвояват по подобен начин от растенията, твърде голямо количество от едно хранително вещество, може да инхибира усвояването на друго хранително вещество.

Индуцираният дефицит на хранителни вещества, може да да намали производителността и продаваемостта на културите.

Дефицита на калий при доматите причинява жълти рамена, плодовете не могат да узреят напълно и имат лош търговски вид. Дефицитът на калций при зеленчуците краставици, домати, патлажан, чушки и други, води до сухо гниене на цветовете и на плодовете, при марулята и други листни зеленчуци причинява секторна некроза или „изгаряне на върха“ на листа. Недостигът на магнезий причинява хлороза по листата и влошаване на фотосинтезата.

Създаване и поддържане на правилен хранителен баланс в растенията е основна грижа за постигане на по-добри резултати от отглеждането на земеделските култури.

Листно приложение:

 200-300 г/100 л вода.

◗ Овошки: подходящ за всички видове обикновено по 2-3 прилагания във фазата растежа на плодовете.

◗ Зеленчуци: преди всичко е предназначен за оранжерийни култури, с многократни приложения по време на вегетационният цикъл на всеки 10-12 дни.

◗ Полски култури: за укрепване на младото растение, развитие на корена, стимулиране растежа на надземната маса и подобряване на качеството на семената и зърното. 2-3 приложения във фазите на начален растеж и в началото на генеративните фази.

Приложение с поливната вода (фертигация и др.):

2-3 kг/дка по време на вегетационният цикъл.

Смесимост: Този продукт е смесим с повечето препарати за растителна защита и торове. Преди употреба направете директен тест за смесимост: смесете готовите работни разтвори в прозрачен съд.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Agrological Dynamics Proserpina S.L.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

P102: Дръжте далеч от деца.

P270: Не пийте и не пушете, когато ползвате продукта.

Съхранявайте при температура, която не превишава 30 ° C и не е по-ниска

от 5 ° C.

Предпазвайте от директна слънчева светлина.

Дръжте далеч от храни, напитки и храна за животни.

При контакт с очите и лигавиците промийте с вода и потърсете медицинска консултация.

При контакт с кожата, измийте нежно с много сапун и вода.

Ползвайте подходящи ръкавици.