Yarabela - Agrokg

YaraBela SULFAN

YaraBela SULFAN е специализиран азотно-серен тор за почвено приложение. ЕО Тор.

Съдържание:

  • Азот (N) – 24 % (Амониев азот (NH4) – 12 %,
  • Нитратен азот (NO3) – 12 %)
  • Сяра (SO3) – 15 %
  • Калций (CaO) – 11 %

“Бела” идва от древната норвежка дума “плодородие”YaraBela SULFAN е доказан продукт, който ни гарантира силен и равномерен растеж на земеделските култури, осигурява по-дълго и равномерно хранене на растенията, за да получим накрая по-висок и по-качествен добив. Този продукт е доказал качествата си в много страни, при различни земеделски култури, както в практиката, така и в многобройни научни изследвания. YaraBela SULFAN е продукт за хранене на растенията със съотношение 4:1 азот към сяра, това е оптималното съотношение, което прави работата с този продукт удобна, ефективна и икономически обоснована. YaraBela SULFAN е висококачествен тор с изключително представяне на полето, съдържащ чисти хранителни вещества за оптимална енергия и синергизъм. YaraBela SULFAN е идеален за точно и прецизно приложение в точният момент за земеделските култури. Това е сложен тор за едновременно приложение на три важни хранителни елемента азот, сяра и калций. Гранулите са с размер, който позволява плътно и равномерно покриване на площта. Хранителните вещества в Яра Бела Сулфан са напълно разтворими и осигуряват оптимална динамика на абсорбцията.

YaraBela SULFAN е специализиран гранулиран тор. Гранулите му са покрити със сяра, което предотвратява загубите на азот,  резултат от излитането на амоняк в атмосферата.

YaraBela SULFAN не вкислява почвата и не я деструктурира. YaraBela SULFAN не блокира усвояването на следните хранителни елементи в почвата – азот, фосфор, калий, сяра, калций, магнезий и молибден. В киселите почви някои елементи, като желязо, алуминий и манган, може да достигнат токсични нива.

Азотът от YaraBela SULFAN се освобождава равномерно по време на растежа на растенията, което повишава неговата ефективност. YaraBela SULFAN е икономически изгоден източник на азот, сяра и калций, чрез който се стимулира растежа и добива на земеделските култури. Балансиран азот в нитратна и амониева форма.

YaraBela SULFAN е подходяща за зърнени култури (пшеница, ечемик, сорго, царевица и др.), зеленчуци (домати, пипер, зеле и др.), плодове (ябълки, круши, сливи, праскови, кайсиии и др.), маслодайни култури (рапица, слънчоглед, маслодайна роза и др.).

Примерни норми:

Култура              Доза (кг/дка) 

Слънчоглед         20-25

Царевица             20-40

Сорго                   20-30

Рапица                 2 х 20-25

Житни                 10-30

Овощни               20-40

Лозя                     20

Ягоди и малини  20-30

Зеленчуци            20-40

Картофи               20-30

Защо трябва да торим с азотно-серни торове:

Симптомите на недостиг на сяра се появяват късно. Недостига на сяра понякога се диагностицира трудно, например възможно е недостига на сяра и азот да са свързани помежду си, което е объркващо. Симптомите на недостиг на сяра, включват пожълтяване на младите листа, като резултат от ниското хлорофилно производство. Общият растеж на земеделските култури е забавен и ограничен. При рапицата намалява броят на цветовете, венчелистчетата побеляват и се деформират. При житните зърнени култури се образуват по-малко братя и класове. В повечето случаи симптомите се проявяват твърде късно, за да можем да направим успешно комперсиране на загубите. Целта ни трябва да бъде профилактиката. При земеделските култури се среща много по-често скрит глад на сяра, който понижава добива и качеството.

Торенето със сяра увеличава съдържанието на сухо вещество в пшеницата, намалява се броят на непродуктивните братя и се увеличава броят на класовете на единица площ. Увеличението на класовете, може да достигне почти удвояване, в сравнение с нетретирани площи. Най-висок добив от зърно се получава при комплексното приложение на почвените гранулирани торове YaraBela SULFAN (или YaraVera AMIDAS) и листният тор YaraVita THIOTRAC 300. Торенето със сяра повишава стойностите на специфичното тегло на зърното и съдържанието на протеин.