YaraMila BLUSTAR

YaraMila BLUSTAR NPK 12-12-17 + 16.5SO3 + 0.1Fe + 0.01Zn Ефективен и природосъобразен тор за почвено приложение, съдържащ азот, фосфор, калий, сяра, цинк и желязо. Подходящ за основно торене на всички земеделски култури. ЕО Тор.

NPK 12-12-17 + 16.5SO3 + 0.1Fe + 0.01Zn

Ефективен и природосъобразен тор за почвено приложение, съдържащ азот, фосфор, калий, сяра, цинк и желязо. Подходящ за основно торене на всички земеделски култури. ЕО Тор.

Съдържание:

Общ азот (N) – 12 % 

Амониев азот – 9 %

Нитратен азот – 3 %

Фосфор (P2O5) – 12 %

Калий (K2O) – 17 %

Сяра (SO3) – 16.5 %

Желязо (Fe) – 0.1 %

Цинк (Zn) – 0.01 %

Нова стабилизирана комплексна гранула, с контролирано освобождаване на основните хранителните елементи. Комплексен тор съдържащ незаменимите основни хранителни елементи азот, фосфор и калий, както и важните секундерни и микроелементи необходими на всички земеделските култури – сяра, цинк и желязо. Стабилизираната гранула е ново научно постижение и се характеризира с контролирано освобождаване на хранителните елементи. Така хранителните елементи са защитени и са с удължен период на разположение за усвояване от растенията в сравнение с други типове торове. Контролирано отделя хранителните вещества и ни предпазва от загуби. Това прави този специален продукт изключително ефективен и икономически изгоден. Ползваните мембрани са органични, биоразграждащи се и не замърсяват природата. Не са ползвани пластмаси и вредни инхибитори. Изчислени са и изработени по начин, който да хранят растенията в рамките на една вегетация, с минимални остатъци за следващата култура. Частиците на хранителните вещества са такива, че преминават през мембраната на етапи, следвайки нуждите на културите.

Кога да го прилагаме за максимална ефективност:

Най-добре е да се внася в началото на технологията на отглеждане на културите – със сеитбата или с разсаждането. Необходимо е да се внесе с обработките на дълбочината, където ще се развива основната хранеща растението коренова система. Може да се прилага и със сеитбата.

Защо е толкова ефективен:

–   Няма загуби от излитане и измиване.

– Постепенно отделяне на хранителните вещества, с максимален пик съвпадащ с нуждите на растенията.

–  Наличен за усвояване до корените на растенията. Без да се блокират хранителни вещества.

–     Напълно усвоими хранителни вещества.

–    Перфектна комбинация от хранителни елементи идеални за българските климатични и почвени условия.

–  Хранителните вещества са нанесени на контролирани пластове със специален размер на частиците, между които има специални мембрани, които ни дават ефекта на контролирано отделяне на хранителните вещества. Те ги защитават от загуби и блокиране и дават постоянен поток от контролирани и гарантирани хранителни вещества за земеделските култури.

–    YaraMila BLUSTAR е особено подходящ за основно торене, за получаване на производства с отлични стандарти за качество, без загуби и замърсяване на природата.

 – Азота е в две форми нитратна и амониева, за да се задоволят най-непосредствените нужди и на културата и за по-постепенна наличност през цялата вегетация.

–   Разтворимостта на фосфора е много висока, повече от 80%. Фосфора е в от две форми ортофосфати и p-extend. Фосфора е лесно усвоим за растенията и осигурява храненето на растенията през цялата вегетация.

–  Наличието на сяра предотвратява всякакви недостатъци и има положително действие при усвояването на азота и при синтеза на протеини.

–    В допълнение, YaraMila BLUSTAR съдържа цинк и желязо, необходими за вегетативния цикъл, за фотосинтетични и метаболитни процеси, което допринася значително за ранния цъфтеж на културите.

–  Качеството на гранулите позволява равномерно разпределение, дори локализирано. YaraMila BLUSTAR има добър размер на гранулите и е оцветен в синьо. Качеството е гарантирано от YARA.

–  Характеризира се със специфичната реакционна формулировка на компонентите, които се съдържат постоянно и балансирано във всяка гранула. По този начин растението абсорбира постоянни и оптимални количества хранителни вещества.

Съдържание:

Азот – 12 % (амониев азот – 9 % и нитратен азот – 3 %)

Фосфор – 12 % Р2О5

Калий – 17 % – К2О

Сяра – 16.5 % SO3

Желязо – 0.1 Fe

Цинк – 0.01 Zn 

Препоръчителни норми на торене:

Картофи – 60-90 кг/дка

Овощни – 50-60 кг/дка

Зеленчуци – 50-60 кг/дка

Лозя – 30 кг/дка

Рапица – 20-30 кг/дка

Пшеница/ечемик – 20-25 кг/дка

Слънчоглед – 20-30 кг/дка

Царевица – 20-40

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Italia Ravenna.