SOP - снимка

YaraTera KRISTA SOP (Калиев сулфат)

ЯраТера Криста СОП е висококонцентриран калиево-серен тор. ЕО тор. Съдържа 51 % калий (K2O) и 54 % (SO4) сяра във формата на сулфати. Водоразтворим калиев сулфат, подходящ за капково напояване и хидропоника. За приложение при хидропоника, се ползва по направената рецептура за съответната култура. При фертигация се прилага във фазите на нарастване на плодовете и зреене. Подходящ за всички култури с високи потребности за хранене с калий и сяра. Изключително подходящ за торене на интензивни култури: етерично-маслени, маслодайни, картофи, дини, пъпеши, зеленчуци, ягодоплодни, овощни, цветя и други. Безбаластен тор. Листно приложение – 0.5-1.5 % разтвор. Не съдържа хлор. Подходящ за култури чувствителни на хлор. Прилага се основно в овощарството и зеленчукопроизводството. Разтворимост 124 г/л вода при 20 градуса Целзий. Реакция на разтвора рН 5.6 при 1 % w/w, солева концентрация ЕС dS/m – 1.56 при 20 градуса Целзий. Смесим е с YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA MAP, YaraVera UREA-кристална, не е смесим с YaraLiva CALCINIT и с YaraTera KRISTA KALMAG.

Съдържание: Калий (K2O) –  51,0 % (минимум) Калий (K) – 42,0 % (минимум) Сулфати (SO4) – 54,0 % (минимум) Сулфатен триокис (SO3) –  45,0 % (минимум) Сяра (S) – 18,0 % (минимум) Хлор (Cl) –  1,0 % (максимум)

*Норми на торене:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията се прилагат – 5-30 кг/дка.

*Това са примерни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Tessenderlo.