YaraTera Kristalon - снимка

YaraTera KRISTALON lilac

ЯраТера КРИСТАЛОН лилав е формула подобряваща вегетативният растеж и нарастването на плодовете. Съставът е подходящ за култури отглеждани на почви, добре запасени с калий и за растения предпочитащи хранителна среда със слабо кисела реакция. Отличен е за култури с високи изисквания към храненето с азот и сяра. Съдържа балансирано съдържание от бързо и бавно действащ азот. Това е важно за осигуряване на по-продължително хранене на растенията с азот. Съдържа магнезий и напълно хелатирани микроелементи, включително желязо. Подходящ за приложение при фертигация и хидропоника. Не съдържа примеси и хлор. Продукта е хомогенен, изсипва се лесно, не се разпрашава и не се сбива. Напълно е разтворим във вода. Произведен е по най-високите стандарти за качество. Подходящ е за приложение при хидропоника и фертигация. Солева концентрация ЕС при 1г/л – 1.7. Не е смесим с YaraLiva CALCINIT и YaraTera KRISTA CALMAG.

Особено подходящ за поддържане на финна трева, спортни игрища, голф игрища, паркове, тревни смески, летища, детски площадки и други. Подобрява качеството и здравословното състояние на тревата, зеленият цвят става по-интензивен и приятен на външен вид. Подходящ е за приложение от месец март до месец септември. Добре е да се прилага на всеки 15 дена или на всеки 30 дена (зависи от конкретните климатични и почвени условия). Нормата е 2-5 кг/дка. 

Съдържание:

 • Азот / N / – 19 %

 • Амониев азот – 15.6 %

 • Нитратен азот – 3.4 %

 • Фосфор / P2O5 / – 6 %

 • Калий / K2O/ – 6 %

 • Магнезий /MgO / – 1%

 • Сяра /SO3/ – 40%

Микроелементи

 • Бор 0.025 %

 • Желязо 0.070 %

 • Манган 0.040 %

 • Мед 0.010 %

 • Молибден 0.0004%

 • Цинк 0.025 %

*Норма на торене:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на културата, еднократната норма е 3-20 кг/дка, а за една вегетация 15-100 кг/дка.

*Това е примерна норма за торене, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката

Производител: Yara Vlaardingen – 3133 CA Vlaardingen, Нидерландия