Yara Kristalon Super red - снимка

YaraTera KRISTALON red

ЯраТера КРИСТАЛОН червен е предназначен за приложение в генеративната фаза на културите. Подходящ е за приложение при всички култури: полски и оранжерийни култури, маслодайни, технически, етерично-маслени, зеленчукови, овощни, окрасни и цветни култури. Стимулира развитието на цветовете и на плодовете. Отличава се с повишено съдържание на калий и умерено на азот и фосфор. Съдържа 36 % калий (K2O). Предназначен е за приложение върху леки и бедни на калий почви и на почви, които фиксират калият. Подходящ е за приложение във фаза цъфтеж, наедряване и зреене на плодовете. Подходящ за фертигация на култури за рязан цвят във фаза бутонизация и начало на цъфтеж. Идеален е за приложение при луковични и цъфтящи цветя (мушката, орхидеи и други). Много е подходящ за приложение при малини. Напълно разтворим във вода. Не съдържа примеси и хлор. Съдържа магнезий и напълно хелатирани микроелементи, включително желязо. Произведен е по най-високите стандарти за качество. Подходящ за приложение при хидропоника и фертигация. Солева концентрация ЕС при разтвор 1г/л вода – 1.2. Не е смесим с YaraLiva CALCINIT и YaraTera KRISTA CALMAG.

Съдържание:

 • Азот / N / – 12 %

 • Амониев азот – 1.9 %; Нитратен азот – 10,1 %

 • Фосфор / P2O5 /- 12 %

 • Калий / K2O/ – 36 %

 • Магнезий /MgO / – 1%

 • Сяра /SO3/ – 2,5%

Микроелементи

 • Бор 0.025 %

 • Желязо 0.070 %

 • Манган 0.040 %

 • Мед 0.010 %

 • Молибден 0.0004%

 • Цинк 0.025 %

*Норма на торене:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията, еднократната норма е 3-20 кг/дка и за една вегетация – 15-100 кг/дка.

*Това е примерна норма за торене на земеделските култури, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката

Производител: Yara Vlaardingen – 3133 CA Vlaardingen, Нидерландия