YaraVera AMIDAS

YaraVera AMIDAS е уникалната комбинация на азот със сяра, която подобрява усвояването и на двата елемента.

Съдържание:

Общо азот (N) – 40% (Амиден азот – 35%,  Амониев азот – 5%)         Сяра (SO3) – 14%

YaraVera AMIDAS – идеалното природно съотношение.

Азотно-серен тор със съотношението между азот и сяра както в органичната материя на почвеният комплекс. За разлика от карбамида и амониевия нитрат, загубите от измиване и изпарение на азот са минимални.

       Употребата на YaraVera AMIDAS води до икономия на време и средства, защото се препоръчва с до 34 % по-ниска норма на торене, сравнено с карбамида. Природосъобразно решение за торeне на полските култури.

Съотношението азот към сяра е идеално за растенията. Уникалната комбинация на азот и сяра подобрява усвояването на двата хранителни елемента и дава жизнено необходимите хранителни елементи на растенията.

Сярата и азотът са ключови хранителни елементи, които формират протеините, витамините и ензимите на растенията. Регулират почти всички процеси в растенията – фотосинтезата и синтезът на захари.

Торенето със сяра увеличава съдържанието на сухо вещество в пшеницата, намалява се броят на непродуктивните братя и се увеличава броят на класовете на единица площ. Увеличението на класовете, може да достигне почти удвояване, в сравнение с нетретирани площи. Най-висок добив от зърно се получава при комплексното приложение на почвените гранулирани торове YaraVera AMIDAS (или YaraVera SULFAN) и листният тор YaraVita THIOTRAC 300. Торенето със сяра повишава стойностите на специфичното тегло на зърното и съдържанието на протеин.

Много често при недостиг на сяра симптомите приличат на тези на недостиг на азот и трудно се различават. При недостиг на азот, първите симптоми започват от по-старите листа, а при сярата от по-младите листа.

Недостиг на сяра при слънчоглед – симптоми:

При недостиг на сяра слънчогледът формира по- дребни и по-светло зелени растения, с по-тънки стъбла и по-дребни цветове. Формират се по-малко на брой и по-леки семена, с по-ниско качество на зърното и с по-ниско съдържание на олио.

Недостиг на сяра при пшеница и ечемик – симптоми:

Растенията стават по-бледи и по-дребни, впоследствие при тежък недостиг може да пожълтеят целите. Качеството на зърното е много ниско, с лоши хлебопекарни качества.

Недостиг на сяра при царевица – симптоми:

При младите растения симптомите могат да бъдат цялостно пожълтяване на царевичните растения. Други симптоми могат да бъдат интервенална хлороза, по-дребни растения и закъсняло узряване на растенията. Често може да видим проблеми с недостиг на сяра при студени почви.

Недостиг на сяра при рапица – симптоми:

Симптомите на недостиг при рапицата започват още през есента, като пожълтяване по краищата на листата, през пролетта при цъфтежа цветчетата са бледи и дребни. В следствие на това добивът е значително по-нисък.

Недостиг на сяра при ориз – симптоми:

Рискът от поява на недостиг на сяра при оризът е значителен. Тъй като полетата стоят дълго време под вода сярата се измива и влиза в дълбочина ставайки недостъпна за оризовите растения. Младите растения са по-светло зелени и по-дребни. Добивът и качеството на ориза намаляват.

Как се отразява YaraVera AMIDAS на добива и качеството на полските култури:

Пшеница

Сярата в  YaraVera AMIDAS не само подобрява усвояването на азота от пшеницата, но и подобрява качеството на зърното. Съдържащите сяра протеини на глутена определят пекарните качества на пшеницата. Изключително важно е да ползваме YaraVera AMIDAS в семепроизводните участъци, защото недостига на сяра в зърното се отразява много негативно на репродуктивните качества на семената от пшеница. Сярата е важна част от незаменими аминокиселини за пшеницата – цистеин, метионин, коензими, тиоредоксин, сулфолипиди и други.

Слънчоглед

Добива от слънчоглед се повишава при торене със сяра. Добивът от семена и олио се повишава значително при торене с YaraVera AMIDAS.

Рапица

Торенето със сяра – YaraVera AMIDAS може да увеличи три пъти добива от рапица.

Царевица

Торенето с YaraVera AMIDAS подобрява развитието на царевицата и повишава значително добива.

*Това са примерни норми за торене на културите, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

 

 

Примерна норма на торене с Амидас

Примерна норма на торене с карбамид

 

кг/дка

кг/дка

Пшеница

20 – 25

30 – 35

Ечемик

18 – 25

20 -30

Слънчоглед

10 – 15

15 – 25

Царевица

25 – 30

30 – 35

Рапица

22 -28

30 – 35

Ориз

20 – 25

30 – 35