Gramitrel - снимка

YaraVita GRAMITREL

Комбинация от ключови хранителни елементи, специално създадени за  листно приложение при зърнени култури и изключително подходящи за приложение и при други интензивни култури. ЕО Тор.

Съдържание на YaraVita GRAMITREL:

азот (N) [амиден азот] – 6,4% w/v – 64 г/л

магнезий (MgO) – 25% w/v – 250 г/л

мед (Cu) – 5% w/v – 50 г/л

манган (Mn) – 15% w/v – 150 г/л

цинк (Zn) 8% w/v – 80 г/л

YaraVita GRAMITREL осигурява на растенията необходимите им хранителни вещества чрез листно приложение. Листното подхранване с YaraVita GRAMITREL намалява зависимостта от почвените и климатичните условия, като видимо подобрява състоянието на посева. YaraVita GRAMITREL  стимулира естественият имунитет на растенията. Прави ги по-устойчиви на абиотичен и биотичен стрес. YaraVita GRAMITREL подпомага растенията да синтезират антиоксиданти, които са естествен защитник на растителният организъм. YaraVita GRAMITREL намалява чувствителността на земеделските култури на засушаване и преовлажняване. При неблагоприятни климатични условия листното торене с микроелементи е най-ефективният метод за хранене на растенията. YaraVita GRAMITREL е иновативен и специално формулиран продукт. Бързото усвояване на съдържащите се в него хранителни елементи азот, магнезий, мед, манган и цинк го прави удобно, практично и ефективно решение за предпазване на земеделските култури от недостиг на ключови хранителни вещества. YaraVita GRAMITREL е уникален, за неговото производство са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост. YaraVita GRAMITREL съдържа аджуванти, прилепители, повърхностно активни вещества и емулгатори.

Предимства:

Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор YaraVita GRAMITREL подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата.

– Прилепителителите подобряват задържането на YaraVita GRAMITREL върху листата. Емулгаторите подобряват разтворимостта YaraVita GRAMITREL и стабилността на разтвора.

– Специално подбраният и стриктно контролиран размер на частиците в YaraVita GRAMITREL ни дава бърз ефект, който е комбиниран и с продължително действие. Тази иновация намалява нуждата от многобройни приложения, което спестява на земеделците време и пари. 

– YaraVita GRAMITREL е специално формулиран, така, че да бъде максимално безопасен за земеделските култури. Това ни дава сигурност, че приложението му няма да навреди на земеделските култури и да намали цената на продукцията. 

– Смесим с повечето торове и продукти за растителна защита. За повече информация посетете www.tankmix.com

YaraVita GRAMITREL за пшеница

• Недостигът на магнезий (Mg) при пшеницата, влошава фотосинтезата, намалява добива и ефективността на фосфорното торене.

• Недостигът на цинк (Zn) намалява значително добива и качеството на пшеницата. При недостиг на цинк растенията стават бронзови, по листата има ръждиви петна, те стават жълтеникави и започват да умират. Увеличава се нападението от болести и неприятели.

• Недостиг на мед (Cu). Усвоимата за растенията мед намалява с увеличаване на почвеното рН. Увеличаването на pH само с една 1 единица (между pH 7 и рН 8) води до 100 пъти намаляване на усвоимостта на Cu, дори когато няма видими симптоми на недостиг растенията страдат от скрит глад, добива и качеството падат. Узряването се забавя със 7 – 14 дни, увеличават се рисковете от измръзване и заболявания. Симптомите на недостиг на мед при пшеницата обикновенно се появяват, като петна с неправилна форма или пурпурно-кафяви петна и най-силно се вижда при узрялата пшеница.

• При приложение на YaraVita GRAMITREL пшеницата може да ускори узряването си с 14 дена.

• Недостигът на манган (Mn) при пшеницата води до влошаване на качеството и намаляване на добива. Мангана участва в метаболизма на растението и влияе силно върху стопанските показатели, като белтъците в зърното на житните.

YaraVita GRAMITREL за царевица  • Недостигът на цинк (Zn) при царевицата води до хлороза на ленти, забавен растеж, деформация на листата и стъблата и деформира кочани и семена. Цинкът (Zn) е важен за синтеза на растежни регулатори и протеини, усвояването на калция, едновременното узряване и формирането на семената в кочана, големината на кочаните и качеството на зърното.• Недостигът на манган (Mn) при царевицата води до хлороза, некрози и забавяне на растежа. Манганът (Mn) е важен за усвояването на азота, асимилирането на CO2 във фотосинтезата, усвояването на фосфора и магнезия.

• Недостигът на магнезий (Mg) при царевица води до преждевременно узряване на растенията, забавя синтеза на хлорофила и азотният метаболизъм, затруднява формирането на аминокиселините, витамините, захарите, и мазнините. Намялява усвояването на фосфора. Забавя покълването на семената и ранния растеж. Посевът става неравен и по-малко устойчив на измръзване.

• Недостигът на мед (CU) при царевицата води до: забавен растеж и нестандартни малки кочани. Медта (Cu) е хранителен елемент много важен за фотосинтезата, респирацията, превръщането на аминокиселини в протеини, за формирането на семената и хлорофила.

YaraVita GRAMITREL за ориз

• Недостиг на цинк (Zn) при ориз. Растенията стават бронзови, листата имат ръждиви петна, стават жълтеникави и започват да умират 3-7 дни след наводняването. Недостигът на цинк повлиява биохимичните процеси в ориза. Растенията стават податливи на болести, добивът и качеството падат.

• Недостиг на манган (Mn) при ориз. Листата стават светло сиво-зелени с междужилкова хлороза, развиваща се от върха към основата на листата, появяват се некротични кафяви петна, които по-късно се сливат и листата стават тъмно кафяви. Растенията остават по-ниски с по-малко листа, с по-слабо развити корени и класове. Засегнатите растения са по-чувствителни на болести. Появяват се симптоми на бронзовост. Добивът и качеството на ориза падат.

• Недостиг на магнезий (Mg) при ориз. Влияе на асимилацията на въглеродният двуокис (CО2) и на синтеза на протеините, влияе на клетъчното рН и на баланса на катион-анион активацията. Растенията стават светли, по листата се появява оранжево-жълта междужилкова хлороза, която започва от по-старите листа и постепенно обхваща цялото растение. След това растенията стават жълти и старите листа умират. Листата стават ненормално издължени. Листата стават като четка – вълнисти и провиснали. Качествотона зърното и добива на ориза падат.

• Недостигът на мед (Cu) при ориз. Влияе негативно на метаболитните процеси, като фотосинтезата и дишането, намалява се жизнеността на полена и се увеличава броят на стерилните цветове и празни класове. Листата стават синьо-зелени с хлоротични краища, после върховете на листат се покриват с тъмно кафяви некротични лезии. Добива и качеството падат.

Листно приложение на YaraVita GRAMITREL по култури:

Пшеница        Фаза: от братене до изкласяване. Доза: 100-300 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Ечемик           Фаза: от братене до изкласяване. Доза: 100-300 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Ориз               Фаза: от братене до изкласяване. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Ръж                Фаза: от братене до изкласяване. Доза: 100-300 мл/дка. Вода: 20 л/дка. 

Царевица      Фаза: от 5-6 лист до изметляване. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Сорго             Фаза: от 5-6 лист до изметляване. Доза: 100-300 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Фасул   Фаза: от 4-6 лист. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Грах               Фаза: от 4-6 лист. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Люцерна Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. Повторение след всяка коситба. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Лозя десертни Фаза: от ранно развитие на леторастите до напреднало развитие на         леторастите. Доза:100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Лозя за винено грозде Фаза: От развитие на леторастите до начало на цъфтеж. При нужда повторение след 10-14 дни. Не пръскайте по време на цъфтеж! Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.                                     

Бадеми Фаза: Първо приложение, начало на развитие на листата. Второ приложение – 14 дена след залагането на плодовете (ядките). При нужда повторение след 14-21 дни. Трето приложение (при нужда) след прибиране на реколтата, преди листопада. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Лешници Фаза: След прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 200-400 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Орехи Фаза: Първо приложение при наличие на достатъчно листна маса. Второ приложение 14 дена след залагане на плодовете (ядките). При нужда повторение след 14-21 дена. Последно приложение за сезона, след прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 50-100 л/дка.

Праскови Фаза: След прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 200-400 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Нектарини Фаза: След прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Сливи Фаза: След прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 200-400 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Кайсии Фаза: След прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 200-400 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Картофи Фаза: Една седмица след 100 % поникване на картофите. При нужда повторение (още 2 пъти) през 10-14 дни. Доза: 100-300 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Боровинки – полско производство Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. При нужда повторение след 14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж и наличие на плодове по растенията!Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Къпини – полско производство Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. При нужда повторение след 14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж и наличие на плодове по растенията!Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Малини – полско производство Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. При нужда повторение след 14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж и наличие на плодове по растенията!Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Ягоди – полско производство Фаза: При наличие на достатъчно развита листна маса, след разсаждане и прихващане. При нужда повторение след 10-14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж и наличие на плодове по растенията! Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Черници Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. при нужда повторение след 14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж и наличие на плодове по растенията!Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Целина – полско производство Фаза: При наличие на достатъчно листна маса. при нужда повторение след 14 дни. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка. 

Памук Фаза: Първо приложение при наличие на 4-6 листа. При нужда повторение след 14-28 дена. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Шам фъстък Фаза: Първо приложение при наличие на достатъчно листна маса. Второ приложение 14 дена след залагане на плодовете (ядките). При нужда повторение след 14-21 дена. Последно приложение за сезона, след прибиране на реколтата преди листопада. Доза: 100-200 мл/дка. Вода: 50-100 л/дка.

Артишок – полско производство Фаза: При достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след 14 дена. Норма на приложение: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Чесън, лук и шалот – полско производство Фаза: При разсаждане: 15 дена след разсаждане. При директна сеитба: при достигане 15 см височина. При нужда повторение след 10-14 дни. Норма на приложение 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Праз – полско производство Фаза: При наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след 14 дни. Норма на приложение: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Спанак – полско производство Фаза: При наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след 14 дни. Норма на приложение: 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Манголд – полско производство Фаза: При наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след 14 дни. Не се прилага един месец преди беритба! Норма на приложение 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Цикория – полско производство Фаза: При наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа). При нужда повторение след 14 дни. Не се прилага един месец преди беритба! Норма на приложение 100-200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Пасища и ливади Фаза: През пролетта при възстановяване на вегетацията. При нужда повторение след 14 дни. Не се прилага на пасища ползвани от овце! Норма на приложение: 200 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Производство на закрито (парници, оранжерии) Фазите на приложение са същите, като при полско производство. Нормата на приложение: Максимална концентрация – 0.05 л/100 л вода.  Максимално количество вода 100 л/дка. Не се прилага последният месец преди прибиране на реколтата!

Третиране на семена: Зърнени култури – 1-3 л/тон семена (100-300 мл/100 кг семена).

Фертигация със системата за капково напояване: За един сезон – 100-500 мл/дка с фертигация през капковото напояване. Разредете в достатъчно вода. Вкарайте тора за 30-60 минути, за да се осигури равномерно приложение на полето. След това промийте системата за напояване с чиста вода, за достатъчно време, така че да се почистят маркучите и капкообразувателите.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara UK Pocklington.Прочетете листа за безопасност.