Yara Vita Tenso Coctail - снимка

YaraVita TENSO Cocktail (YaraTera TENSO Cocktail)

YaraVita TENSO Cocktail е висококачествен и стабилен тор, комбинация от хелатирани микроелементи, за профилактика и лечение на недостига на микроелементи в почвата и растенията. ЕО тор. YaraVita TENSO Cocktail е универсална комбинация от микроелементи подходяща за всички видове култури във всички фази от тяхното развитие. Тензо-коктейл е формулиран по такъв начин, че ни осигурява максимална безопасност за земеделската култура. Гарантира ни максимална достъпност на микроелементите за растенията. Подходящ е за приложение на почвата, с фертигация и хидропоника. При хидропоника и фертигация YaraVita TENSO Cocktail си прилага по направената рецепта за съответната култура. Не съдържа примеси. Не се разпрашава. Не съдържа хлор. Напълно е разтворим във вода. YaraVita TENSO Cocktail е смесим с повечето торове и препарати за РЗ. Разтворимост във вода 100 г/л при 20 градуса Целзий.

YaraVita TENSO Cocktail е уникално средство с комплексен и физиологически уравновесен микроелементен състав за предпосевно третиране на семената. Целесъобразно е да се използва като добавка към средствата за обеззаразяване на посевния материал. YaraVita TENSO Cocktail стимулира покълването и енергията на прорастването на семената, повишава устойчивостта на растенията при неблагоприятни метеорологични условия в началните фази от развитието им. Състав: Бор /B/ – 0.52 % ww – 5.2 г/кг Калций /Ca EDTA/ – 2.57 % ww – 25.7 г/кг Мед /Cu EDTA / – 0.53 % ww – 5.3 г/кг

Желязо общо – 3.84 % ww – 38.4 г/кг Желязо /Fe EDTA/ – 2.10 % ww – 21.1 г/кг Желязо /Fe DTPA/ – 1.74 % ww – 17.4 г/кг

Манган /Mn EDTA/ -2.57 % ww – 25.7 г/кг Молибден /Mo/ – 0.13 % ww – 1.3 г/кг Цинк /Zn EDTA/ – 0.53 % ww – 5.3 г/кг Металите-микроелементи /мед, желязо, манган, цинк/ са в хелатна форма. Това са комплексни метало-органични съединения, лесно разтворими, които се усвояват бързо от растенията и практически не се фиксират от почвата, поради което се отличават с висок коефициент на усвояемост. Разходни норми за предпосевно третиране на семената:

– Пшеница – 100-200 г/тон семена – Ечемик – 100-200 г/тон семена – Слънчоглед – 100-200 г/тон семена – Царевица – 100-200 г/тон семена – Ориз – 100-200 г/тон семена – Грах – 100-150 г/тон семена – Соя – 100-150 г/тон семена – Захарно цвекло – 100-150 г/тон семена – Сорго – 100-150 г/тон семена – Овес – 100-200 г/тон семена – Рапица – 100-150 г/тон семена Задължително е щателно механизирано смесване на препарата със семената.

Листно приложение:

Листно приложение – 0.1% разтвор, в норма 50-150 г/дка. Работен разтвор 20-100 л/дка вода.

Почвено приложение с фертигация:

*Почвено приложение – 50-300 г/дка.

*Това е примерна норма на торене, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Vlaardingen – 3133 CA Vlaardingen, Нидерландия.