Teprosyn NP снимка

YaraVita TEPROSYN NP Zn

YaraVita TEPROSYN NP Zn  е специално разработен и формулиран за третиране на семена.

ЕО тор.

Създаден е, за да осигури на растенията, възможно най-доброто стартиране, в началото на развитието им. Поникващите растения имат големи потребности от фосфор и цинк. Особено тези земеделски култури, отглеждани в зони с недостиг на фосфор и цинк в почвите.

Формулата на YaraVita TEPROSYN NP Zn  е идеална, за постигане на целта, подпомагане на ранното развитие на много земеделски култури.

YaraVita TEPROSYN NP Zn е удобен, ефективен и безопасен за приложение. Ефективността и безопасността на продукта са доказани и проверени с многобройни тестове и опити в цял свят, потвърдени от практиката на водещите фермери по света.

Поради високото му съдържание на хранителни вещества се прилага в много ниски дози. Това намалява и оптимизира разходите за транспорт, съхранение и обработка на семената.

Отлично прилепва към семената и не създава проблеми с разпрашаване, като други продукти за третиране на семена.

Смесим е с повечето препарати за РЗ, което го прави удобен за употреба. За повече информация посетете www.tankmix.com

За производството на YaraVita TEPROSYN NP Zn са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост.

Съдържание:

9% w/w = 14.6% w/v = 146 г/л азот (N) 15% w/w = 24.3% w/v = 243 г/л фосфор (P2O5) 18% w/w = 29.1% w/v = 291 г/л цинк (Zn)

YaraVita TEPROSYN NP Zn е течен тор с висока концентрация, който с много ниски дози осигурява нужните хранителни вещества на поникващото растение.

YaraVita TEPROSYN NP Zn стимулира ранното развитието на растенията, като засилва жизнеността на поника им;

YaraVita TEPROSYN NP Zn има отлична прилепимост към семената, така няма загуби на хранителни вещества при обработки на семената след третирането им;

YaraVita TEPROSYN NP Zn изсъхва бързо след третиране на семената, което улеснява работата с тях и съхранението им.

YaraVita TEPROSYN NP Zn се разпределя равномерно по повърхността на семената, което увеличава неговата ефективност.

YaraVita TEPROSYN NP Zn е безопасен за работа и за околната среда.

YaraVita TEPROSYN NP Zn е смесим с инсектициди и фунгициди, което пести средства и има синергичен ефект, за опазване на семената и младото растение.

YaraVita TEPROSYN NP Zn води до повишаване на добива, масленото съдържание и качеството на продукцията.

YaraVita TEPROSYN NP Zn опазва растенията чрез подхранване. Ролята му е да се посрещнат ранните нужди на растенията от хранителни вещества. Резултата от приложението на YaraVita TEPROSYN NP Zn е засилване на растежа на земеделските култури, стимулира се бързото им поникване и в последствие води до изравняване на посева.

Всички растения в началните фази от своето развитие се нуждаят от фосфор, той е важен за развитието на корена, закрепването на растенията, устойчивостта на болести, неприятели, ниски температури, цъфтежа и залагането на генеративните органи.

България е в зоната с почви с недостиг на цинк, всички земеделски култури се нуждаят от цинк за нормалното си развитие, това прави наложително торенето с него.

Третирането на семената на бобовите култури с YaraVita TEPROSYN NP Zn стимулира кълняемостта, подобрява развитието им и азот-фиксацията от азот-фиксиращите грудки, това води до значително повишаване на добива.

YaraVita TEPROSYN NP Zn засилва устойчивостта на растенията на абиотичен и биотичен стрес. Растенията са по-устойчиви на ниски температури, на засушаване, на почвени болести и неприятели.

Високите нива на хрантителните елементи – азот, фосфор и цинк в пшеничните и царевичните поници, увеличават устойчивостта на младите растения на стрес от засушаване. Това прави приложението на YaraVita TEPROSYN NP Zn ефективен механизъм за повишаване на резултатите от производството на зърнени култури при засушаване.

Дози:

Зърнени култури (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале) – 300 мл/100 кг семена ( 3 л/т семена).

Царевица – 800 мл/100 кг семена (8 л/т семена).

Сорго и просо – 300 мл/100 кг семена ( 3 л/т семена).

Ориз – 500-1000 мл/100 кг семена (5-10 л/т семена).

Рапица  1000 – 1500 мл/100 кг семена (10-15 л/т семена).

Соя – 800 мл/100 кг семена (8 л/т семена).

Грах – 800 мл/100 кг семена (8 л/т семена).

Фасул – 800 мл/100 кг семена (8 л/т семена).

Нахут – 800 мл/100 кг семена (8 л/т семена).

Фъстъци – 800 мл/100 кг семена (8 л/т семена).

Слънчоглед – 800 – 1000 мл/ 100 кг семена (8-10 л/т семена).

Цвекло – 300 мл/100 кг гранулирани/пелетирани семена (3 л/т семена). При сериозен проблем с недостиг на хранителни елементи в почвата максимална доза 800 мл/100 кг пелетирани семена.

 Памук – 800 мл/100 кг семена (8 л/т семена).

 Карфиол – 1000-1500 мл/100 кг семена (10-15 л/т семена).

 Зелеви зеленчуци  (главесто зеле, китайско зеле и др.) – 1000-1500 мл/100 кг семена (10-15 л/т семена).

  Чесън – 1000-1500 мл/100 кг семена (10-15 л/т семена).

   Домати – 1000-1500 мл/100 кг семена (10-15 л/т семена).

   Моркови – 1000-1500 мл/100 кг семена (10-15 л/т семена).

 Картофи – напръскване на площта на гнездото, преди засяване на картофите с 1-2 л/дка, вода 60 л/дка.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara UK Pocklington.