Thiotrac-снимка

YaraVita THIOTRAC 300

Високо концентриран течен листен тор съдържащ сяра и азот. С бързо и удължено хранително действие.

ЕО тор.

YaraVita THIOTRAC 300

Съдържание:

Сяра (S) – 22.8 % w/w, 300 г/л  (SO3 – 57 % w/w, 750 г/л) 

Азот (N) – 15.2 % w/w, 200 г/л (10.5 % w/w амониев азот и 4.7 % w/w урея)

YaraVita THIOTRAC 300 е течен листен тор, създаден за предпазване и лечение на недостига на сяра, при широк кръг от земеделски култури.

Истински разтвор съдържащ напълно разтворима сяра. Не изисква оксидация преди да бъде усвоен от растенията. Съдържа достатъчно азот, за да се запази съотношението азот:сяра (N:S). Съдържащ 300 г/л сяра (S) и 750 г/л сулфати.

Смесим с повечето препарати за растителна защита и торове, което дава възможност за оптимизиране на приложението. За повече информация се обърнете към нашите специалисти и сайта www.tankmix.com.

Напълно усвоим за растенията.

Придвижва се от листата в цялото растение.

Бързо усвоим.

Спомага за поддържането на съотношението между азота и сярата в растението, в критичните фази от развитието му.

Има удължено хранително действие.

Безопасен за земеделските култури и за хората, които работят с него.

Не замърсява земеделската продукция с вредни вещества.

Много меко и щадящо действие върху растителните организми.

Лесен за употреба.

Не съдържа хлор.

За производството му са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост.

YaraVita THIOTRAC 300 е специално формулиран, така, че да бъде максимално безопасен за земеделските култури. Това ни дава сигурност, че приложението му няма да навреди на земеделските култури и да намали цената на продукцията. 

Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор YaraVita THIOTRAC 300 подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата. Прилепителителите подобряват задържането на листният тор YaraVita THIOTRAC 300. Емулгаторите подобряват разтворимостта на листният тор YaraVita THIOTRAC 300 и стабилността на разтвора.

Торенето със сяра увеличава съдържанието на сухо вещество в пшеницата, намалява се броят на непродуктивните братя и се увеличава броят на класовете на единица площ. Увеличението на класовете, може да достигне почти удвояване, в сравнение с нетретирани площи. Най-висок добив от зърно се получава при комплексното приложение на почвените гранулирани торове YaraBela SULFAN (или YaraVera AMIDAS) и листният тор YaraVita THIOTRAC 300. Торенето със сяра повишава стойностите на специфичното тегло на зърното и съдържанието на протеин.

Рапицата е чувствителна на недостиг на сяра. Сярата е важен хранителен елемент за рапицата. Сярата е необходима за натрупването на олио в семената. Сярата влияе силно върху общото развитие на растението, намалява загубите на растения по време на презимуването, подобрява цъфтежа, прави узряването равномерно, подобрява добива на зърно и олио от рапицата. Сярата е необходима за синтеза на аминокиселините, протеините, пептидите, витамините и мазнините в растението. Сярата участва в изграждането на хлорофила. Сярата е много важен градивен елемент на ензими и витамини в растението. Сярата е необходима за по-ефективното усвояване на азота от растенията, тя участва в превръщането на неорганичният азот в органичен. Сярата повишава устойчивостта на растенията на болести, за преодоляване на натравяне с тежки метали, подпомага растежа и формирането на семената. Сярата се усвоява от растенията във формата на сулфати (SO4). Сярата се придвижда от корените по ксилема до листата. Симптомите на недостиг на сяра започват по младите листа.  Листата стават първо светло зелени, а после жълти с виолетови и червени отенъци, младите листа остават малки и тесни. Недостига на сяра се проявява, като дифузно пожълтявване на младите листа, като понякога придобива “мраморен” вид. Засегнатите листа придобиват вид на “лъжица”, завиват се нагоре и стават чупливи. Броят на цветовете намалява. Цветовете са по-бледи на цвят. Есенната рапица е по-чувствителна на недостиг на сяра от пролетната. 

Азота е важен за формиране на протеините. Азота е съставна част на хлорофила, на ДНК и РНК и на всички протеини. При недостиг на азот се ограничава растежа и добива пада значително. Сярата е компонент на протеините и пептидите. 

Приложение:

Рапица

Фаза: Начало на удължаване на стъблото. Норма на приложение – 500-1000 мл/дка. При умерен до сериозен недостиг, повторете приложението след 10-15 дни. Не прилагайте по време на цъфтеж. Работен разтвор (вода) – 20 л/дка.

Пшеница, ечемик, овес, ръж и други зърнени култури

Фаза: От псевдоудължаване на стъблото до първо видимо междувъзлие (Задок G.S. 30-31). При умерен до сериозен недостиг, повторете приложенията през 10-15 дни. Нормата на приложение е 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка.

Само при пшеница: Второ приложение във фаза 50 % цъфтеж на класа до края на млечният стадий на зърното (Задок G.S. 55-79). Или две приложения по 500 мл/дка във фази поява на флагов лист и края на млечната фаза на зърното (Задок G.S. 39-79). Норма на приложение 300-500 мл/дка. Работен разтвор (вода) 20 л/дка.

Ечемик

Фаза: От псевдоудължаване на стъблото до първо видимо междувъзлие (Задок G.S. 30-31). При умерен до сериозен недостиг, повторете приложенията през 10-15 дни. Нормата на приложение е 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка.

Царевица и сорго

Фаза: 4-8 лист. Норма на приложение – 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. Приложение за една вегетация 1-3 пъти.

Слънчоглед

Фаза: 4-6 лист. Норма на приложение – 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. Не пръскайте по време на цъфтеж. Приложение за една вегетация – 1-3 пъти.

Люцерна, детелина, тревни смески

Фаза: Височина 10-15 см или на всеки 2-3 коситби. Норма на приложение – 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. Не пръскайте 20 дни преди коситба.

Ливади (за силаж и сено)

Фаза: 1 месец преди коситба. Норма на приложение – 1 л/дка. Работен разтвор (вода) – 20 л/дка. Не прилагайте на ливади и пасища, по време на използването им за пасище от животните.

Праз, лук и чесън

Фаза: Височина 15 см. Норма на приложение – 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. Приложение за една вегетация – 1-3 пъти.

Фасул, грах и соя

Фаза: 4-6 лист. При умерен до сериозен недостиг, повторете приложението след 10-14 дни. Норма на приложение – 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка.

Ябълки и круши

Фаза: Преди начало на цъфтеж. Формиране на завръз. След прибиране на реколтата, преди опадане на листата. Не прилагай по време на цъфтеж. При нужда повторете след 10-15 дни. Норма на приложение е 300-500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 50-100 л/дка. Не превишавайте нормата на приложение. При превишаване на нормата от 500 мл/дка, може да се получат повреди по растенията.

Зелеви (зеле, брюкселско зеле, карфиол, броколи и др.)

Фаза: 4-6 лист. Норма на приложение: 500 мл/дка. При умерен или сериозен недостиг повторете след 10-14 дни. Работен разтвор (вода) – 20 л/дка.

Моркови и пащърнак

Фаза: височина 15 см. Норма на приложение – 500 мл/дка. При умерен до сериозен недостиг повторете след 10-15 дни. Работен разтвор – 20 л/дка. При пащърнак максимум 3 приложения през цялата вегетация.

Салати (марули) – полско производство

Фаза: Височина 4-6 лист. Норма на приложение – 300-500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. Приложение за една вегетация – 1-3 пъти. Прекратете пръскането 20 дни преди прибиране на реколтата.

Лен

Фаза: Височина 15 см. Норма на приложение – 300-500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. 

Картофи

Фаза: Една седмица след 100 % поникване на картофите. Норма на приложение – 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. При необходимост, след анализ на петиолите, приложение във фаза нарастване на клубените. Норма – 500 мл/дка. Работен разтвор (вода) – 20 л/дка.

Домати – полско производство

 Фаза: 4-8 лист. Норма на приложение – 300-500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20-100 л/дка. Да не се прилага по време на цъфтеж.

Пипер – полско производство

Фаза: 4-6 лист. Норма на приложение – 300- 500 мл/дка. При нужда 1-2 повторения, през интервали от 10-14 дни. Не прилагайте по време на цъфтеж. Вода – 20-50 л/дка.

Спанак

Фаза: 4-6 лист. Норма на приложение – 500-1000 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 3-20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. Прекратете пръскането 20 дни преди прибиране на реколтата.

Захарно цвекло и Фуражно цвекло

Фаза: 4-6 лист. Норма на приложение – 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. 

Винени лозя

Фаза: Първи видими цветни пъпки, разделяне на цветните пъпки и оформяне на зърната. Норма на приложение – 300-500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20-50 л/дка. При нужда направете още 1-2 пръскания, през интервали от 10-15 дни след фазата оформяране на зърната на гроздето. Ако е необходимо, може да се приложи и във фазата начало на зреенето на гроздето. Може да се повтори след интервал от 10-15 дни. Не пръскайте във фаза активен цъфтеж на лозата.

Памук

 Фаза: Един месец след поникване на растенията. Норма на приложение – 300-500 мл/дка, с работен разтвор (вода) – 20 л/дка. При нужда 1-2 повторения през интервал от 10-15 дни. Не пръскайте по време на цъфтеж.

Тютюн

Фаза: Две три седмици след разсаждане. Повторение след 10 дни (при нужда). Норма: 60 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Кайсии 

Фаза: След образуване на плодовете. При нужда повторение след 10-15 дни. Максимален брой 3 приложения за една вегетация. Последно приложение след прибиране на реколтата преди листопада. Норма: 300-500 мл/дка. Вода: 50-100 л/дка.

Нектарини и праскови

Фаза: След образуване на плодовете. При нужда повторение след 10-15 дни. Максимален брой 3 приложения за една вегетация. Последно приложение след прибиране на реколтата преди листопада. Норма: 300-500 мл/дка. Вода: 50-100 л/дка.

 Череши

Фаза: След образуване на плодовете. При нужда повторение след 10-15 дни. Максимален брой 3 приложения за една вегетация. Последно приложение след прибиране на реколтата преди листопада. Норма: 300-500 мл/дка. Вода: 50-100 л/дка.

Репи и репички – полско производство

Фаза: 4-6 лист. При нужда повторение след 10-14 дни. Норма: 300-400 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Лилиуми и лалета- полско производство.

При достигане на височина 25 см. При нужда повторение през интервал от 10-14 дни. Не се пръска по време на цъфтеж. Норма: 300-500 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Етерично-маслени култури.

В период на активен растеж. Не се пръска по време на цъфтеж. Норма 300-500 мл/дка. Вода: 20-50 л/дка.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 5 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara UK Pocklington.