YaraMila PANTHER NPK 18-06-12 + 3.6 MgO + 0.3 B + 0.1 Zn Подходящ за всички калиеволюбиви култури, които не са чувствителни на хлор....
YaraMila SPRINTER 21-7-14 + 11.8SO3 Комбиниран тор за почвено приложение.Тор с високо съдържание на азот и калий. Подходящ и за култури чувствителни на хлор....
YaraMila TIGER NPK 15-15-15 +12.5 SO3 Универсална формула, подходяща за всички видове култури. Комбиниран гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.
Патенткали е специален калиев тор, съдържащ магнезий и сяра. Подходящ за всички непонасящи хлор култури като картофи, тютюн, лозя, ягоди; както и за култури...
Магнезиев (MgO - 25 % ) гранулиран тор със съдържание на Сяра (SO3 - 50 %) за почвено приложение. Подходящ за всички типове почви,...
YaraMilla TRIPLE 16/16/16 Комбиниран гранулиран тор за почвено приложение. Балансирана формула подходяща за всички нечувствителни на хлор култури. ЕО Тор.
Корн-кали съдържа калий, магнезий и сяра. Всички хранителни елементи са водоразтворими и лесноусвоими без оглед на pH на почвата. ЕО тор. Гранулиран тор за...