YaraVera AMIDAS е уникалната комбинация на азот със сяра, която подобрява усвояването и на двата елемента.
Yara POWER NPK 11-22-16 + 10 % SO3 Формула с повишено съдържание на фосфор, изключително подходяща за предсеитбено торене на есенни и пролетни култури....
Yara SPEED NPK 18-8-8 + 6 % CaO + 13 % SO3 Комплексен тор подходящ за основно предсеитбено торене, съдържа пет важни хранителни елемента:...
YaraBela EXTRAN 26 е висококачествен гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор произведен от YARA. Разработен на базата на калциев амониев нитрат. Подходящ е...
YaraLiva NITRABOR е гранулиран калциев нитрат с бор за почвено приложение. YaraLiva NITRABOR подобрява качеството и съхраняемостта на продукцията. Повишава устойчивостта на болести и...
YaraLiva TROPICOTE е гранулиран калциев нитрат за почвено приложение YaraLiva TROPICOTE подобрява добива и качеството на продукцията. Повишава устойчивостта на болести и вредители. Не...
YaraMila BLUSTAR NPK 12-12-17 + 16.5SO3 + 0.1Fe + 0.01Zn Ефективен и природосъобразен тор за почвено приложение, съдържащ азот, фосфор, калий, сяра, цинк и...
YaraMila COMPLEX 12-11-18 + 2.7MgO + 20SO3 + 0.015B + 0.2Fe + 0.02Mn + 0.02Zn Комбиниран гранулиран тор за почвено приложение. Съдържа балансирани и...